I vår puls kan man detektera mönster av händelser som kan komma att styra och avgöra vårt öde. Information och kunskap som är fylld av visdom är ofta destinerad ett långt liv. Den kinesiska pulsdiagnostiken illustrerar just detta. Den har överlevt tidens tand.

Pulsdiagnostik kan förutsäga mönster av händelser som kan eller kommer att styra och forma vårt öde. En situation är aldrig permanent, livet är i ständig förändring.
Pulsen beskriver inte bara tillståndet i kroppen, organen och dess korrespondens med vårt psyke, den kan berätta om stunden du befinner dig i just nu. Den hänvisar även till din nästa fas, ditt nästa steg.

I pulsen finner vi situationer och tillstånd som pågått sedan tidens begynnelse och som kommer att pågå och upprepas till tidens slut, då pulsen upphör. Pulsdiagnostiken är en mycket gammal sofistikerad metod som ger dig vägledning och råd. Den talar inte om för dig vad du ska eller inte ska göra. Metoden hjälper dig att hitta svaren som redan finns inom dig.

Annons