TCM, Traditional Chinese Medicine, är ett komplett terapeutiskt system med olika metoder som tillsammans utgör en helhet och eftersträvar att behandla orsaken till symtom.

Nedan kan du läsa mer om de olika behandlingar som Xin Tao erbjuder.

Priser finner du på Boka direkt