Sara Welander har en 5-årig utbildning i TCM (Traditional Chinese Medicine), Qigong och psykoterapi enligt TCM, Xin Ping Therapy och har sedan sin utexaminering år 2000 arbetat som terapeut och konsult inom detta område. Hon är utbildad såväl i Kina som i Sverige. Sara är även certifierad Silva Ultra Mind ESP instruktör och håller kurser i hela Sverige.

Berättelser från tidigare patienter

Läs mer om Sara:

Din lokaltidning

Arbetarbladet</a

Annons