TCM har mycket sofistikerade metoder för att diagnostisera energiernas tillstånd och även teoretiska modeller att utgå ifrån, en stor arsenal av metoder för att återställa balansen när kroppen själv inte klarar av det.

Kroppen har självläkande egenskaper som vi eftersträvar att få igång, bla med hjälp av nålar, massage eller uppvärmning av områden på huden. Beroende på hur vi mottagits till livet, vilken livssituation vi hamnat i och vilken strategi vi lärt oss för överlevnad, kommer våra beslut och handlingar i varje sekund av vårt liv att direkt vara avgörande för hur vi använder eller förvaltar våra energier.

Redan för 5000 år sedan användes kinesisk läkekonst, troligen är den ännu äldre. Därmed är TCM en av världens äldsta bevarade och nu levande medicinska traditioner. En beprövad behandlingsmetod utan biverkningar.

DIAGNOS – FÖRSTAGÅNGSBESÖK
När du kommer till Xin Tao betraktas du ur ett helhetsperspektiv. Du är unik och behandlas individuellt med utgångspunkt från just din specifika symtombild. Som människa är man summan av ens tankar, kropp och själ. Hur vi tänker påverkar hur vi lever och vårt leverne påverkar våra tankar. Alla aspekter i livet påverkar oss i viss grad och en obalans på ett plan kan leda till en obalans någon annanstans. För att framgångsrikt kunna behandla en obalans så gäller det att hitta dess orsak och källa. Behandlingen utförs för att förebygga, underhålla och läka. Det är därför diagnosen är så viktig.

För att kunna få en komplett bild behöver frågor ställas kring ev sjukdomshistorik, livssituation mm. Utifrån denna kartläggning skapas sedan en individuell behandlingsplan som är skräddarsydd just för dig, anpassad till att behandla både grundorsaken till just dina problem eller önskemål och de uppenbara symtomen.

EFTER BEHANDLINGEN
De flesta känner effekt redan under första besöket eller direkt efter. Utöver smärtlindring uppnås även en behaglig avslappning. Värmekänsla eller frusenhet, trötthet eller energikick är också vanligt och allt detta är helt i sin ordning.

För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig behandlingen tänk på följande dagen du ska ta din behandling: lätta måltider, undvik kaffe och alkohol. Undvik kraftig ansträngning, fysisk och psykisk.

ÅTERBESÖK
När du kommer tillbaka för ett återbesök pratar vi lite om vad som hänt sedan sist och sätter sedan igång och jobbar vidare. Behandlingen kan vara annorlunda än första gången, då det hänt saker med dig både fysiskt och psykiskt och vi anpassar behandlingen därefter.

För att hjälpa dig att slappna av gör jag alltid en individuellt anpassad meditation medan du vilar eller somnar om du vill och behöver.

ALLMÄNT
Positiva effekter kan uppträda redan efter första eller efter ett par behandlingar. Lättare åkommor och akuta sjukdomstillstånd har en snabbare läkningsprocess och kan ofta åtgärdas med ett fåtal behandlingar. Mer långvariga och kroniska tillstånd kan kräva lite längre behandlingstid. Oavsett detta är det lämpligt att i början av en behandlingsomgång genomföra behandlingar relativt tätt, tex 1-2 ggr per vecka. Därefter utökas tidsspannet successivt. Ibland kan stödbehandlingar behövas några gånger per år. Detta tack vare att dessa behandlingsformer är stressreducerande och extremt bra som förebyggande friskvård.