Veckans akupunkturpunkt


Källkritik och kinesisk medicin…
Tunntarmens (small intestine) uppgift är att skilja rent från orent, rent fysiologiskt. Men även på ett psykologiskt plan.

Tunntarmen tar även emot överskottseld från hjärtat, tex psykologisk stress.

Ofta med UVI som symtom pga kopplingen mellan tunntarmens och urinblåsans meridian.

Enligt TCM bör SI hjälpa oss skilja mellan sanning eller lögn, fantasi från verklighet.Vad som är bra eller dåligt för oss själva!

Detta utmynnar i kreativitet eller destruktivitet, beroende på om man ser vad som är verkligt eller fantasi, och  genom att kunna skilja på subjektivt-objektivt.

Vid obalans i Si blir vi desorienterade.

I januari har fokus  här på kliniken varit mycket på objektiva fakta och subjektiva känslor, oklart medvetande, attityder och värderingar.

Och vart kommer de ifrån?

Veckans punkt, Si 3 har bl a effekt på sinnet, klarnar medvetandet, hjälper kund/patient att få styrka att välja och fatta beslut, ger klarhet i sinnet och klar bedömningsförmåga.

Punkten stärker ryggraden på en fysisk nivå, men även psykiskt och ger styrka att klara svårigheter.

Annons